Obituary: Carolyn Bradley Perry Dukenski, 64, of Goshen